Pampers Diapers Safety Commitment

Pampers löfte: Säkerhet för ditt barn

Vårt löfte

I mer än 50 år har föräldrar litat sig att Pampers är bäst för deras barn. Vi arbetar hårt varje dag för att du ska kunna lita på att vi erbjuder dig säkra, högkvalitativa produkter som hjälper dig att skydda och ta hand om ditt barn.

Vi använder säkra, skonsamma blöjmaterial

Pampers blöjor, tvättservetter och byxblöjor är tillverkade av material som är noggrant bedömda och bevisat säkra.  Vi samarbetar med ledande barnläkare, pediatriska dermatologer och säkerhetsexperter för att bekräfta att materialen som vi använder i våra produkter är ofarliga för barn. Materialen som vi använder finns i de flesta blöjor och tvättservetter och används dagligen av miljontals barn runt om i världen. För att få veta mer om dessa material kan du läsa vår artikel "Vad innehåller en blöja?".

Som vetenskapsmän och föräldrar börjar vi med en hälsosam dos av skepticism när det gäller säkerheten hos ett material.  Vi sållar ut alla material som kan vara osäkra i en produkt avsedd för barn. Om vi inte är övertygade om ett materials säkerhet använder vi det inte.

Vi definierar säker produktanvändning

Vi definierar en säkerhetsnivå för varje material vi använder med samma vetenskapliga process som används av internationella tillsynsmyndigheter (till exempel FDA, EPA, WHO och EU).

Mer än 700 forskare och yrkeskunniga arbetar tillsammans med ledande hälsoexperter, som barnläkare och pedriatiska dermatologer, för att säkra att våra P&G- och Pampers-produkter uppfyller alla internationella säkerhets- och myndighetskrav. 

Vi bedömer alla material i den slutliga produkten för att bekräfta att de är säkra att använda – för både konsumenter och miljö. Vi utför omfattande tester för att låta föräldrar uppleva våra produkter i verkliga situationer och för att följa de högsta branschstandarderna för säkerhet, prestanda och kvalitet.

Vi övervakar noga säkerhetsnormer och kvalitetsstandarder

När det gäller barn är säkerhet vår topprioritet.  Även efter avslutad produktutveckling så fortsätter vi att övervaka kvaliteten på våra produkter. Vi utför noggranna kvalitetskontroller under tillverkningsprocessen, genomför marknadskvalitetskontroller i butiker och lyssnar noga på kommentarer och frågor från de föräldrar som köper våra produkter. 

Du kanske också gillar: