Feber och små barn: Vad man ska göra?

Ibland blir din småtting sjuk och får som följd hög kroppstemperatur. Det är en naturlig del av barndomen, även av föräldraskapet för den delen, men även om det är fullt naturligt så är givetvis inte så roligt – det kan vara stressande för dig som förälder, särskilt om du inte är säker på vad som kan ha orsakat febern.

Fortsätt läsa för att ta reda på vilka febersymptom du ska se upp för, vilken temperatur som anses vara hög feber hos spädbarn, hur du kan försöka få ner ditt barns temperatur något och sist men inte minst: Hur du ser till att ditt barn får det så bekvämt som möjligt.

Vad är feber?

Hög kroppstemperatur är inte en sjukdom i sig. Feber är ditt barns naturliga sätt att bekämpa en bakterie- eller virusinfektion. Temperaturökningen är ett av kroppens sätt för att bekämpa bakterierna eller viruset som orsakat sjukdomen.

Feber hos spädbarn kan uppstå vid alla slags infektioner. Det kan orsakas av en vanlig barnsjukdom, såsom öroninfektion, vattkoppor, förkylning, ont i halsen och röda hund eller – vilket är mindre vanligt – av allvarligare sjukdomar som influensa, lunginflammation eller hjärnhinneinflammation (en sällsynt men mycket allvarlig infektion i hjärnan och ryggmärgen).

Några andra saker som kan leda till att ditt barn har högre kroppstemperatur än normalt är till exempel vaccinering eller överhettning på grund av att ditt barn är för varmt klädd.

Tecken på feber

Det kan vara svårt att avgöra om ditt barn har feber, men om barnet känns varmare än vanligt, i synnerhet om du rör vid hans eller hennes mage, rygg eller panna, är det en bra idé att ta tempen.

Andra tecken på feber eller hög temperatur kan vara svettningar, klibbig hud eller rodnade kinder.

Vad är normal temperatur hos ett litet barn?

Den vanliga kroppstemperaturen för ett spädbarn är runt 36,4, även om temperatur varierar från barn till barn. En temperatur på 37,5 eller högre anses vara feber.

Hur du tar tempen på ditt barn

För barn som är yngre än fem år avråder experter från att regelbundet använda en termometer för att rektalt eller oralt ta tempen, de rekommenderade istället dig att mäta ditt barns temperatur är genom att använda en axillär termometer (i armhålan).

Vad du ska göra om ditt barn har feber

Vanligtvis bör ditt barns temperatur återgå till normala temperatur inom tre eller fyra dagar.

Att behandla ditt barns feber kommer inte bota den underliggande infektionen som orsakat temperaturförhöjningen.

Här är några saker du kan göra för att ditt barn ska ha det mer bekvämt och för att förhindra vissa komplikationer, såsom uttorkning:

  • Ge mycket vätska. Se till att ditt barn dricker så mycket som möjligt. Se upp för tecken på uttorkning: torr mun, nedsjunken fontanell, kalla och fläckiga händer och fötter, snabb andning eller konstant trötthet.

  • Undvik att över- eller underklä ditt barn.Klä din bebis i vanliga kläder anpassade efter väder och värme.

  • Kolla till ditt barn regelbundet under natten. Ta ditt barns temperatur och bedöm allmäntillståndet under natten.

  • Överväg att ge medicin. Om ditt barn inte mår bra kan medicin hjälpa till att sänka kroppstemperaturen. Mer information om medicin i nästa avsnitt.

Medicin – för att minska ditt barns feber

Feber eller hög temperatur kräver kanske inte alltid att ditt barn får medicin. Fråga din läkare om feberreducerande läkemedel behövs eller inte, och följ noga alla användningsinstruktioner.

Vissa läkemedel ska inte ges till barn under 16 år, andra kan vara lämpligare för att sänka ditt barns kroppstemperatur om hen är äldre än tre månader. När det gäller dosering och administrering av läkemedel ska du följa din läkarens instruktioner och anvisningarna på bipacksedeln som följer med.

Cookiemedgivande