1

Regler Villkor

Tillgång till och användning av den här webbplatsen lyder under
följande villkor och alla gällande lagar. Du kan besöka webbplatsen
och söka efter personliga nöjen och information. Du får dock inte
distribuera, ändra, överföra eller ändra innehållet på den här
webbplatsen utan Procter & Gambles uttryckliga tillåtelse.

Procter & Gamble lämnar inga garantier eller intyganden om korrektheten eller fullständigheten för den här webbplatsens innehåll eller någon webbplats innehåll eller någon webbplats som är länkad till den här. Varken Procter & Gamble eller någon av dess samarbetspartners ska hållas ansvarig för någon direkt, indirekt, härav följande, indirekt eller direkt skada som uppstår från besök på eller användning av något innehåll på den här webbplatsen eller innehållet på någon webbplats innehåll eller någon webbplats som är länkad till den här webbplatsen.

Eventuella meddelanden eller material som du sänder in eller överför till Procter & Gamble över Internet är, och behandlas som, icke-konfidentiell och ingen anses ha någon äganderätt över den. Genom att överföra eller posta meddelanden eller material till den här webbplatsen går du med på att Procter & Gamble eller någon av dess samarbetspartners kan använda detta som material i valfritt syfte, inklusive återgivning, överföring, publicering, utsändning och utskick. Dessutom bör du inte posta eller överföra olagligt, hotfullt, förolämpande, ärekränkande, obscent, pornografiskt eller religiöst material eller något material som kan anses eller uppmana till beteende som kan anses vara ett brott eller kriminellt.

Pampers®, Pampers Baby-Dry, Pampers Premium med "Air-Flow"-sidor och andra Procter & Gamble-namn, -logotyper och -märkningar som visas på webbplatsen är patentsökta eller registrerade varumärken för Procter & Gamble Company eller som används under licens av Procter & Gamble eller dess samarbetspartners i områden där Procter & Gamble marknadsför produkter med dessa varumärken. Användning eller felaktig användning av dessa varumärken eller annat innehåll på den här webbplatsen, förutom vad som anges i dessa villkor eller i webbplatsens innehåll, är strikt förbjudet.

Alla råd till föräldrar ges endast som förslag. Vi rekommenderar att du alltid rådfrågar din läkare eller barnläkare.

Medicinsk friskrivningsklausul

Innehållet på den här webbplatsen ersätter inte medicinska råd. Pampers.com och Parent Pages elektroniska nyhetsbrev är inte avsedda att ge, och ger inte, medicinska råd, diagnoser eller behandling. Allt innehåll, inklusive text, grafik, bilder och information är endast avsedda för allmänna informativa syften. Bortse aldrig från professionellt medicinskt råd och dröj inte med att söka medicinsk rådgivning på grund av något du har läst på webbplatsen eller i ett nyhetsbrev. Lita aldrig på information från webbplatsen eller nyhetsbrev istället för att söka professionellt medicinskt råd.